Условия за използване

Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на фирма „Констанс Борисов“ ЕООД..

9

Как да направим поръчка?

1. Клиента трябва да предостави валидни адрес за доставка, телефон за контакт и имейл адрес.
2. При необходимост, наш представител се свързва с Клиента (в случай че поръчания продукт не е наличен или не може да бъде доставен).

9

Права и задължения на страните:

1. Магазин Parfumi-eu.com се задължава да достави поръчания продукт(и).
2. Магазин Parfumi-eu.com не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация.
3. Магазин Parfumi-eu.com не се задължава да достави поръчаня продукт(и) при посочени неверен адрес или телефон.
4. Магазин Parfumi-eu.com не носи отговорност за забавяне, възникнало от обстоятелства извън контрола на магазин Parfumi-eu.com.

1. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и) при несъответствия (несъответствие на поръчания с доставения продукт(и)) или констатирани липси.
2. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), в случай на видими дефекти по продукта или опаковката му. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи.
3. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчания продукт(и).
4. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки.
5. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
6. Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Parfumi-eu.com.

9

Рекламации

1. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), когато цената не отговаря на договорената.
2. Клиентът има право да иска връщането на закупения продукт(и), когато не е спазен срока на доставката.
3. Клиентът има право, да върне закупения продукт(и) в срок от 7 дни, считано от датата на получаване. В този случай закупения продукт(и) трябва да бъде върнат в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разходите по връщането са за сметка на Клиента.

9

Защита на личните данни

1. Магазин Parfumi-eu.com се задължава да не разкрива личните данни на трети лица освен ако информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
2. Магазин Parfumi-eu.com се задължава да използва личните данни за:
– обработка на поръчката.
– да уведомява клиента за нови продукти и промоции, ако клиента е дал съгласието си за това.

9

Снимки и описания на продуктите

Снимките и описанията на продукт(и) публикувани в този сайт са само за общи информационни цели. Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики на продукт(и) чрез сайта на производителя.

9

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси (между магазин Parfumi-eu.com и клиента) от Общите условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.